เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
1300 396 365
info@barhead.com

Barhead Solutions

Barhead is a specialised consulting firm focused on delivering business solutions, leveraging Microsoft’s Digital Technology Stack. We believe that it is a combination of people, technology and business drivers that underpin the most successful implementations.

Barhead has launched the Barhead | App Studio (Power Platform Centre of Excellence) focused on helping customers with business application solutions built on the Microsoft Power Platform. The App Studio provides global support for our customers, providing deep expertise around:
  • Power Platforms tools - PowerApps and Microsoft Flow and Power BI
  • Business solutions for stand-alone apps or apps that extend your existing Microsoft solutions such as Dynamics 365, Office 365 and SharePoint
  • Common Data Service (CDS) for Apps and connectivity with Azure services, O365 and other third-party apps (standard and custom connectors)
  • Custom PCF (PowerApps Control Framework) controls
  • Deployment models and governance, including guidelines, and Barhead best practices and frameworks

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม