เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+385 1 611 63 30
info.zagreb@be-terna.com

BE-terna d.o.o.

BE-terna is one of the leading European integrators for business software solutions. As a full-service provider, the company specialises in implementing and optimising business processes on Microsoft and Infor-based ERP, CRM and Big Data platforms. Customers include global corporations and innovative midsized companies, who want to gain competitive advantages by implementing and using modern, broad and cloud-based business software applications. With a highly motivated team, consisting of 850 consulting and technical specialists, BE-terna serves more than 1,400 customers – mainly within internationally orientated projects. With a comprehensive portfolio of software products and services, and industry-specific know-how, BE-terna offers perfectly tailored solutions for Manufacturing, Fashion, Retail, Process Industries, Trade and Project-based enterprises. BE-terna is a Gold Cloud Business Application, Gold ERP, Gold Application Development, Gold Data Analytics, Gold Cloud Platform Microsoft Partner and a two-time member of the prestigious and elite club of top-performing Microsoft partners worldwide, Inner Circle (2018/2019 and 2020/2021).

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม