เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
008613488723171
ljin@sharewinfo.com

Beijing Sharewinfo Technology Co.,Ltd

Business intelligence systems today have gone beyond the narrow concept of BI, data warehousing, ETL and other technologies that cannot fully meet business needs.  We proposed the concept of pan BI, a variety of technologies to integrate, including BI, GIS, ERP, etc., to help customers quickly and easily achieve a richer automated data analysis.

Our techniques significantly shortened the implementation period for business intelligence projects, and have also reduced the project implementation costs, so that small and medium enterprises can quickly achieve business value.

We are committed to meeting business intelligence technology and business needs and promoting the automation of the data analysis process, so that the data in the enterprise can play a more significant role.  

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม