เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
5045882050
info@belltec.com

Bellwether Technology

-Identify key performance metrics, with an emphasis on identifying acceptable ranges thereof for exception reporting 
-Design and construct drillable, sliceable visualizations 
-Design organization permissions, to deploy visualizations efficiently and securely 
-Design exception reporting, with emphasis on delivering alerts to users when exceptions occur
-Build data integration strategy for organizations that need to marry data from multiple sources into one BI platform

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม