เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+34 931 31 31 83
hola@bertia.es

BertIA

BertIA somos un equipo de profesionales orientados a ayudar a las empresas a resolver problemas de negocio y construir para el futuro. Nos preocupamos para hacerlas más eficientes, más rentables y mas inteligentes en el uso de la información.

Aplicamos las mejores prácticas y tecnologías para obtener el máximo valor de los datos usando la mejor tecnología de Microsoft y añadiendo nuestro propio valor incluyendo sistemas de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada que funcionan.

Nuestra misión es el éxito de nuestros clientes. Ofrecemos herramientas que facilitan la toma de decisiones haciéndolas más ágiles, precisas y eficientes para aportar una mejora directa a sus negocios

Nuestro valor más importante, las personas. Contratamos el mejor talento que podemos encontrar y trabajamos duro para crear una cultura de colaboración, esfuerzo y aprendizaje continuo.

Creemos en las personas apasionadas, ellas nos permiten el éxito de nuestros clientes. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม