เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+553130719060
comercial@bhs.com.br

BHS

A BHS tem um portfólio abrangente para entregar soluções modernas de TI, coerentes e integradas com a necessidade de negócio de cada cliente. Somos especialistas em otimizar sua empresa através de soluções tecnológicas de forma segura e flexível e ainda apoiá-lo na jornada digital. Alguns dos nossos serviços: business Intelligence, gerenciamento e modernização de Infraestrutura de TI, segurança e compliance, desenvolvimento de software, portais de colaboração, business inteligence, outsourcing e soluções para gestão de portfólios de projeto.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม