เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+54 11 4733-0900
info@biapplications.com.ar

bi*applications

Bi APPLICATIONS S.A. es un Gold Partner en Data Analytics con mas de 15 años de experiencia en implementación en la plataforma de datos de Microsoft. En la actualidad brindamos servicios de capacitación, consultoría y desarrollo de proyectos sobre las herramientas de SQL Server y Power BI. A través de nuestro equipo de consultoría, ofrecemos una conjunto de capacitaciones que se complementan con proyecto pilotos para ayudar al cliente a implementar sus modelos de gestión de planificacion y control del negocio. Al mismo tiempo contamos con una Unidad de Negocio en el desarrollo de soluciones verticales por industria como AgroNegocios, Seguros, Sociedades de Garantía Recíproca. Así como también soluciones cross para la Gestión del capital humano, Facility Management, System Life Cicle con Dynamics CRM/xRM como plataforma de desarrollo rápido BPM. Nuestras soluciones utilizan SharePoint como intranet extranet corporativa así como también Kepion Planning y Power BI para la Gestión del Desempeño (EPM).    

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม