เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+51992262272
raulsarachaga@bi64pro.com

bi64pro

Brindamos servicios y soluciones que generen valor a nuestros partners, logrando que ellos puedan tomar decisiones más informadas. 

Nos enfocamos en soluciones:

• Business Intelligence
• Machine Learning
• AI
• Data Engineering
• Data Visualization

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม