เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+61 02 9052 4700
anu@bistec.com.au

BISTEC Global Pty Limited

At BISTEC, we provide data analytics and visualization capabilities for every organization level, from strategic dashboards to operational reports.

BISTEC's capabilities include
- Information architecture & design for the organization
- Dashboard analysis & design based on specific needs
- Dashboard & report development and implementation based on Power BI 
- Data automation & retrieval using Azure Data Warehousing platform
- Data platform modernization consultancy & implementation 

Drop a line to anu@bistec.com.au for more information

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม