เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+390515875314
microsoft@bitbang.com

BitBang

BitBang helps organizations to connect and integrate data, attain actionable insights and make informed decisions using Power BI dashboards.

Take full advantage of the consulting services of Power BI experts to increase the skills of your team and:
• Cultivate a mature Data Strategy
• Feed the evolution of your BI
• Complete complex developments


The Power BI implementation can be carried out by the Power BI Certified Consultants that provide best practices, efficient processes and quick-wins.

Typical activities may include:
• Project kick-off and key stakeholders onboarding
• Strategic session to define initiatives, to answer critical business questions and discuss the roadmap of future initiatives
• Development of the Solution Plan
• Performing tactics to connect, prepare and view data
• Execution of data-driven business tactics to help with engagement and optimization
• Technical enabling to guide business quick wins
Recommendations for future initiatives based on the roadmap

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม