เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+49 175 725 8032
info@bitsgmbh.com

bits GmbH

Im Umfeld der Microsoft Dynamics 365 Business Applikationen stehen Ihnen solide Datenmodelle und Auswertungssystematiken zur Verfügung. Von der Datenanalyse bis hin zum individuell aufbereitetem BI-Dashboard, das die von Ihnen definierten KPI und Kennzahlen beinhaltet, begleiten wir Sie zur zum intuitiven und modernem Unternehmensreporting.

 

Mit der Microsoft Power BI Plattform holen wir nicht nur die Fakten aus Ihren Daten, sondern können auch bisher nicht direkt ableitbare Zusammenhänge erkennen und als Grundlage für Ihre Geschäftsentscheidungen liefern.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม