เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+55 (48) 99659-5490
contato@bixtecnologia.com.br

BIX Tecnologia

A BIX Tecnologia é uma consultoria de dados especializada em Business Intelligence e Advanced Analytics com foco em negócios e conquista de resultados. Utilizamos ferramentas líderes de mercado para ajudar empresas de diferentes perfis a alcançar resultados cada vez melhores em todos os setores. Contamos com mais de 20 consultores com excelente experiência de mercado, atendendo clientes do país inteiro. Fundada em Florianópolis no ano de 2014, já realizamos mais de 300 projetos, 50.000 horas de consultoria e treinamos mais de 7000 alunos.


Expertise com Power BI:

 • Desenvolvimento de soluções em Power BI

 • Consultores certificados

 • Treinamentos


Nossas soluções englobam:

 • Soluções de Business Intelligence & Advanced Analytics

 • Infraestrutura Cloud ou On-premises

 • Construção de Data Warehouses e Data Lakes

 • Integração de Dados

 • Desenvolvimento de Embeddings para websites

 • Data Management

 • Mobile BI

 • Big Data AnalyticsExperiência em diversos setores:

 • E-commerce

 • Varejo

 • Indústria

 • Supply Chain

 • Finanças

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม