เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
317-573-2583
info@bhsolutions.com

Blue Horseshoe Solutions

Blue Horseshoe was founded in 2001 with a focus on Microsoft Enterprise solutions including Dyanmics AX, GP, CRM and Dynamics 365. Leveraging our deep knowledge of both business processes, and data collection, Blue Horseshoe has developed a strong suite of resources to leverage the Power BI platform. This extended visibility transforms Enterprise Software into true Enterprise Solutions.

Blue Horseshoe is a Cloud Enterprise and Supply Chain Solutions firm based in Carmel, IN. We provide expert software, management and strategy consulting services to Fortune 500 companies and mid-market businesses across the globe. Our services include system design and implementation, business intelligence and optimization, as well as distribution design and material handling equipment. With a specific focus on Microsoft Dynamics 365, Blue Horseshoe provides custom cloud solutions tailored for food & beverage distribution, retail supply chain, CPG distribution and logistics and transportation. Blue Horseshoe has office locations in Carmel (IN), Columbus (OH), Denver (CO), Charlotte (NC) and Amsterdam (Netherlands).

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม