เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
269-353-7512
mmace@bluegranite.com

BlueGranite

At BlueGranite, we help our clients utilize data as a strategic asset, delivering modern data architecture and data integration solutions to drive insights and analytics across your organization. Our cloud scale analytics solutions monitor trends, measure performance, and provide real-time analytics for rapid, informed decision making. We leverage industry leading technology from Microsoft to build modern data platforms that reduce operating costs, increase market share, improve workforce efficiency, and so much more.

  • BlueGranite is a U.S.-based system integrator and Microsoft gold partner, specializing in Data & AI solutions
  • We were named Microsoft’s 2018 US Partner of the Year for Data & Analytics
  • Expertise in Power BI, Azure, and SQL Server platforms for data warehousing, business intelligence, and data science projects
  • Our consultants have deep Power BI experience and capabilities, including Power BI Report Server, PowerBI.com Services, and Power BI Premium
  • BlueGranite has deployed or supported Power BI with over 100 clients across 240 engagements
  • Clients include enterprise to mid-market organizations in manufacturing, retail, healthcare, financial services, and more

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม