เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
1-732-261-3845
sgoradia@blueorbitsol.com

BlueOrbit Solutions, LLC.

BlueOrbit Solutions is a Microsoft Silver Partner in Data Analytics. We specialize in delivering Power BI visualization solutions that provide insights into an organization’s most pressing challenges. Our Solutions and Accelerators help increase ROI for our clients that support their key processes to fit their unique needs. Our team of certified and seasoned professionals possess more than 20 years of experience targeting industry-specific issues and processes.


Our Data Analytics offerings include:

Consulting Services

·         Power BI Strategy and Roadmap
·         Power BI Assessment & Migration
·         Power BI CoE Assessment 

Technology Services

·         Power BI Reporting & Analytics
·         Tool Migration
·         Dashboard Reengineering
·         Data Management 

Analytics Solutions

·         MigrateExpress™
·         Jira KPIs Dashboard
·         Expense Management
·         IT Service Management
·         Call Center Management 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม