เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
860 570-6368
bberry@blumshapiro.com

blumshapiro

We deliver lasting business value to our clients across these technologies through thought leadership, architecture and solution delivery. Our expertise lies primarily with the Microsoft Data Platform, across on-premises, cloud or hybrid solution architectures.

Our technology consultants can help you design, deploy and support business intelligence solutions. Our tools make it easy and economical for people throughout your organization to use information to make informed decisions directly within the applications where they already work and collaborate.

As a Microsoft Partner, we can help you transform information into business insight with an integrated solution that supports all your business intelligence needs.  Our capabilities span four centers of excellence:

  • Information Architecture - Master Data Management, Data Governance and Data Quality
  • Enterprise BI - Data Warehousing, Dimensional Analytics and Management Reporting
  • Data Visualization - Microsoft Power BI, Mobile Reporting and Immersive Experiences
  • Predictive Analytics - Machine Learning, AI, Streaming Data and Big Data solutions

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม