เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+44 1483 236795
info@bmesol.com

BME Solutions Limited

BME Solutions is a fast expanding software solution provider, which has been operating for 20 years. We deliver business intelligence, planning and student feedback software to the Higher & Further Education sector. BME implement, support and maintain these solutions at over 40 HE Institutions. We provide fast, powerful reporting tools without the limitations, cost or complexity of competing products. Our solutions are deployed in days or weeks allowing us to offer genuine value and an incredibly fast implementation cycle. Our solutions pull data from different underlying systems into powerful, easy to use analytics applications. We have revolutionised decision making, planning and data discovery at a strategic level at universities and colleges.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม