เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (973) 401-0660
info@capaxglobal.com

Capax Global

“Capax”, a Latin word meaning capable, is indicative of what our group of companies represents today to our clients. Capax Global is a privately owned enterprise technology solutions provider based out of Parsippany, NJ. We opened our doors more than 10 years ago, and have engaged in projects across the U.S., EMEA and Asia.

Our team is comprised of highly skilled and talented individuals, with the business acumen and experience required to architect and deliver highly complex solutions that meet the ever increasing demands of our clients’ businesses. At Capax Global, our stated objective is to leave every client organization stronger than we found it. We employ over 700 of the world’s best thinkers, people who happen to be great with harnessing complex technology to serve business.

Our people have deep knowledge of the industries that we serve, including financial services, accounting and auditing, pharmaceutical and media industries. We specialize in providing end-to-end solution delivery of whatever you need to make IT successful, including solution engagements that support product deployment to your custom requirements, application hosting, and technical staffing solutions.

EMEA HQ: 105 Piccadilly Westminster, London, W1J 7NJ, United Kingdom  +44 20 3514 1524  

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม