เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (847) 465-6000
microsoftservicesrequests@ms.cdw.com

CDW Corporation

No One Gets Microsoft Like We Do.

 

CDW is uniquely qualified to design data analytics solutions that help remove complexity and unnecessary costs from your organization and improve business decision making. Our experts become part of your team providing the support you need, when and where you need it. We help you navigate Microsoft’s robust data platform and BI capabilities to enable your organization to become data driven.

 

As a Microsoft Gold Partner in Data Analytics, our team of Solution Architects and Consultants can help you understand the available options and develop the right solution for your needs. And when you are ready to start your Power BI journey, we are there to help jumpstart your Power BI development and management through professional services:

  • Power BI Pilot – Get started quickly in your Power BI development to showcase value to your organization and gain valuable knowledge for current and future data analytics efforts.

     

  • Power BI Governance Workshops – Gain knowledge and understanding of best practice management, security, and content distribution within Power BI to enable a scalable solution within your organization.

 

To learn more about CDW’s Power BI Professional Services, contact your CDW account manager or call (800) 800-4239.

 

Website link: https://www.cdw.com/content/cdw/en/solutions/analytics.htmlดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม