เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 224 214 0497
info@gocollectiv.com

Collectiv

Collectiv is dedicated to helping improve enterprise decision making with better analytics, planning, AI leveraging the Power BI and Microsoft Data Platform ecosystem. 

With passion and experience, our world-class experts deliver measurable outcomes through strategy, consulting, advice, and programs. 

Collectiv is a Gold Certified Microsoft partner who can help your C-level achieve their goals.


Strategy:

Power BI Visioning Program

Power BI Governance & Security

Power BI Center of Excellence

Power BI Adoption

Executive Visioning - Data Strategy & Culture

Executive Visioning - Analytics, Planning, AI

 

Consulting:

Project Implementation

Consulting as a service

Proof of Concept

 

Training:

Dashboard in a Day (DIAD)

Power BI Bootcamp

Advanced Modeling with Power BI

Advanced Visualization with Power BI

Advanced Data Shaping with Power BI

Power BI Advanced Administrator

AI & ML for Power BI

Visualization & Storytelling with Power BI

 

Experience: 

Data Lake / Data Warehouse

ETL / ELT

Data Modeling Tabular model/cubes

Data visualization and reporting

Planning, Budgeting & Forecasting

Automation & Collaboration (RPA)

 

Expertise:

Power BI

Power BI Report Server

Power BI Embedded

PowerApps

Power Automate

SQL Server / SSIS

Azure Analysis Services / Tabular

Azure Synapse Analytics

Azure SQL Data Warehouse

Azure Data Factory

Azure Databricks

Azure Artificial Intelligence

Azure Cognitive Services

MS Teams

 

Contact us to learn more about how we can help you!

 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม