เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1-772-210-1040
sales@communicationsquare.com

Communication Square

Microsoft Power BI is a combination of business analytics tools that help analyze data to create knowledgeable insights. It is an excellent solution that helps monitor the business, to quickly solve problems with the help of its easily navigable dashboards readily available on every device.

We help you connect to Power BI through the following tools:
Microsoft Power BI Desktop
Microsoft Power BI app for Windoes, iOS, and Android
Microsoft Power BI Personal Gateway
Microsoft Powe BI Analysis Services Connector

To

Collect and organize data
Edit and process data, and.
Make visual illustrations and share across your organization

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม