เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
919820243828
microsoftconnect@course5i.com

Course5 Intelligence Pvt. Ltd

Course5 product suites and range of services combine analytics, digital, and research solutions with advanced AI and Machine Learning to create immediate and long-term value for clients. We enable multiple efficiencies and drive higher ROI specifically for marketing, insights, analytics, and digital teams within organizations as well as for independent research and consulting firms. 

Course5 creates value for businesses through 360-degree data synthesis, solution tool-kits and frameworks for specific business questions, deep industry and domain expertise, Digital Suite and Research Suite to accelerate solutions, application of AI and next-generation technologies for cognitive automation and enhanced knowledge discovery, and a focus on actionable insight. 

With Microsoft Azure and PowerBI stack, we help organizations derive maximum value from their data and infrastructure investments, and build a strong competitive edge through multiple efficiencies and democratic access to essential information. We play a critical role from Consulting to Adoption of Data Platform to our client which include:-

  1. Proposing right solution with Azure and PowerBI.
  2. Effectively setup Data and BI foundation
  3. Development and Adoption of Dashboards and Apps
  4. Support business continuity

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม