เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
800-599-2304
marketplacedevelopercontact@crowe.com

Crowe LLP

Crowe LLP is one of the largest public accounting, consulting, and technology firms with deep expertise in Microsoft technology.  Serving more than 2,000 clients ranging in size from global Fortune 500 companies to emerging small businesses, Crowe can provide clients with access to resources throughout much of the world.

 

Crowe specialists understand how to cross the bridge between business and technology.  The appropriate combination of industry-leading technology and professional expertise unlocks analytical capacity to drive introspection and awareness within your organization.  Crowe professionals are highly focused on helping business leaders leverage data to make better-informed business decisions at a faster rate. 

 

The Crowe Guided Analytics Practice delivers industry solutions; such as, Crowe Operational Analytics built on Microsoft technology and leveraging the benefits of Microsoft Power BI to allow organizations to transform data into action. 

 

Crowe Operational Analytics At-A-Glance

  • An enterprise analytics approach modeled on your industry and the unique ways you do business
  • A pre-built data warehouse scalable to high data volume
  • Quick access via pre-build Power BI reports and dashboards to provide a 360-degree view of your information
  • Key metrics that enable you to make better informed decision faster

 

We approach every client engagement with a commitment to helping organizations understand how to optimize complex technology and transform data for better decision making.

 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม