เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
919035949954
info@datasemantics.in

Data Semantics

Founded in 2012, Data Semantics is a data science company with a vision to empower every organization to harness the full potential of its data assets. In order to achieve this, we provide Artificial Intelligence, Big Data and Data Warehousing solutions to enterprises across the globe. 

 We have over 250 employees happily engaged in innovative and exciting projects across the globe. We are headquartered in Bangalore, India with our offices in 6 global locations including United Arab Emirates, USA and Europe. 

 Data Semantics was listed as one of the top 20 Analytics companies by Silicon India 2018 & CIO Review India 2014 as one of the Top 20 BI companies. Our mission is to enable our people to learn the art of data management and visualization to help our customers make quick and smart decisions. Our Services include: Business Intelligence and Visualization Artificial Intelligence and Machine Learning Robotic Process Automation Big Data Data Warehouse Modernization Advanced Analytics Internet of Things

We are the first company in India to implement self service BI to 25K users across an organization using Power BI Premium.

We are headquartered in Bengaluru with operations in India, Middle East, USA and Europe.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม