เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
312-255-8757
rick.rietz@dmcinfo.com

DMC, Inc.

As a Microsoft Gold Partner, we provide hands-on expertise as well as training on the use of Microsoft Power BI, SQL Server Reporting Services (SSRS), and custom-developed .NET & SQL tools. We also have a team of developers capable of integrating diverse databases, web services, and third-party platforms.

Regardless of where you store your data, DMC can leverage your existing investments in SQL, SharePoint, Office 365, Dynamics 365, Salesforce, and other custom and third party systems to provide cost-effective solutions. With the latest tools and self-service functionality, you don't have heavy upfront costs or need continuous IT involvement.

For 12+ years, DMC has maintained Gold Partner status, Microsoft's highest level of partner distinction. DMC's team of experts has earned special recognition for deep knowledge and experience helping clients maximize the value of their Microsoft cloud and on-premises investments.

DMC offers Microsoft Consulting services from our offices in Chicago, Illinois; Boston, Massachusetts; Denver, Colorado; Houston, Texas; New York, New York, Seattle, Washington, and St. Louis, Missouri to customers worldwide. Send us an email or give us a call - we would love to discuss your business needs! 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม