เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+31 (0) 203 032 470
info@dynamicpeople.com

Dynamic People B.V.

Dynamic People enables you to generate insights and actions from your data with a personally tailored Power BI solution. It is our mission to help you and your business achieve a higher level of self-service Power BI, so you are able to discover the hidden decision-making power in your data. Quickly and independently. The Business Intelligence specialists teach you how to create highly interactive and functional reports and dashboards, so you know what is going on in your business. Anytime and anywhere.

Established in 2006 and based in Amsterdam, Dynamic People’s professionals understand your business, strategically think with you and work along-side you in order to perform better and achieve a step ahead of your competition. Dynamic People is not only an established expert on Power BI. We are a Microsoft Gold Partner. Our consultants master the complete Microsoft Power Platform, Azure Analytics Service and Dynamics 365. We make CRM and ERP work together and optimally using the data present in the underlying systems. Dynamic People has integral Microsoft Dynamics 365 knowledge and specializes in BI integration with CRM and ERP systems.

On premise or in the cloud, Dynamic People offers complete Data Warehousing services and can help you getting started with Azure Virtual Machines, Managed Disk and SQL-databases. Are you driven to make better decisions through Azure Machine Learning Services, Azure Databricks and HDInsight? Dynamic People is your preferred partner in this process.

That expertise they have in house at Dynamic People. They make sure that the data is accessible and available to us as usable information that we can act on.” Stella Bikes, Netherlands

In order to report faster, easier and more effective, Dynamic People offers trainings and workshops designed to fit your needs. From apprentice to advanced, from rookie to Rockstar, you will level-up in a day. The transformation from data, to information, to knowledge is where business value is created. Get started with Power BI with the help of Dynamic People and take your business to the next level. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม