เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+48123070635
info@ebisgroup.com

EBIS

For our clients, we provide services in various models depending on the client's level of advancement and his needs in the field of creating and developing BI reporting systems:
 

 • We perform pre-implementation analyzes on-site or online with the participation of the client
 • We conduct full system implementations
 • We offer support or advice in various models (T&M, body leasing, system support and development subscription)
 • We train users in the operation of the system
   

We offer comprehensive services in the field of Business Intelligence. Our solutions are based on the most up-to-date knowledge and possibilities offered by the Power BI environment. We guarantee that:


 • Our consultants are top-class Microsoft-certified BI experts, whose everyday work consists of conducting implementation projects, taking care of existing systems and training clients
 • Among them, you can find world-class architects awarded, among others, with the title of FastTrack Recognized Solution Architects
 • We regularly participate in events related to the BI world (GITEX, Microsoft Summit, etc.)
 • We have cooperated with many clients from all over the world
 • We share our knowledge and solutions so that the client develops his BI competencies internally

 

We perfectly know the capabilities of the Microsoft Power BI system, which we successfully implement for clients from its first versions, meeting the needs of both small and medium-sized enterprises and large corporations of any industry.


Knowledge of a large number of technologies of implemented databases and reporting tools allows us to select components appropriate to the needs of our clients and optimize the system in terms of maximum efficiency and achieving business benefits.


If you are interested, please contact us.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม