เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+32477788033
stijn.vermeulen@element61.be

element61

element61 is the thought-leading Business Analytics, Performance Management and Data Science consulting company in the Belgian marketplace. element61 has brought together the most experienced team in Business Analytics, CPM & data warehousing in Belgium. element61 is a Microsoft Gold Partner for Data Analytics, Data Platform & Cloud Platform, PowerBI & Azure. Since January 2016, element61 is part of Moore Belgium. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม