เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+48605269855
sales@elitmind.com

ELITMIND

Elitmind is a leading company in the fields of data analytics, cloud technology implementation and consulting.

Our competences are confirmed by long-term partnerships with such international giants as ABB or Philip Morris International, as well as close cooperation with Microsoft and Snowflake. Being a Microsoft GOLD Partner in the areas of data platform, cloud and data Analytics, we implement a vast scope of solutions, such as Modern Data analytic platform, data warehouse, data lakes, Power BI implementations, AI and IoT solutions, or migration projects from on premise to the cloud - just to mention a few of them. Our consulting division also helps our customers in building data management and analytics roadmaps, comprehensive Data Governance architectures and vision in building modern Data Driven organizations.

We create solutions for finance and controlling, production, sales and logistics, among other business areas.

Our still-growing team consists of data and cloud technology enthusiasts - experienced consultants, data architects and data scientists responsible for the high quality of our projects. Combination of these elements, allows us to provide the best solutions for our clients, building their competitive advantage on a very demanding and rapidly changing marketplace.

 

We provide advanced solutions in the following areas:


Modern Data Analytics in Azure:

•             Azure Synapse Analytics

•             Data Lakes

•             IoT / Big Data

•             Real-Time Analytics

 

AI for BI & Big Data

•             Pervasive AI for BI

•             Cognitive Services

•             Azure Machine Learning

•             Azure Databricks

 

Data Platform Modernization

•             Migration to Azure

•             Cloud Adoption Framework

•             DWH/BI Migration to Azure

•             SQL Server Migration to Azure

 

Power Bi Adoption

•             Power BI Adoption Framework

•             Power BI Premium

•             Data Visualizations

•             Data Modeling & DAX

 

Our offer for business is focused on the following areas:


For Finance & Controlling:

•             Management Dashboards

•             VAT/Tax Analytics

•             Finance Forecasting

•             P&L and Cost Monitoring

 

For Sales & Marketing:

•             Customer, Store & Product 360 Insights

•             Workload Forecasting

•             Customer Churn

•             Fraud Detection

 

For Property Management:

•             Energy saving

•             Space usage and cost reduction

•             Predictive maintenance

•             Building monitoring

 

For Factory Management:

•             Real-Time & IoT Analytics

•             Real-Time OTD Analytics

•             Production Planning & Forecasting

•             Plan & Project Monitoring

 

For HR:

•             HR 360 Dashboard

•             Employee NPS & Attrition

•             Cost reduction by automation

 

Review our selected business cases: http://elitmind.com/projects/

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม