เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+61 (08) 6333 2200
contact@empired.com

Empired Ltd

Empired provides information technology solutions across Australia, New Zealand, Singapore and North America. Our staff work with organisations to improve productivity, empower staff, streamline and automate business processes, and deliver operational efficiencies for businesses in all industries. We work with organisations that typically employ upwards of 250 people and engage us to provide thought leadership around technology-based business solutions.  

We pride ourselves on employing professionals who not only have the technical depth but also the ability to truly understand the objectives of our customers and work with them to create relevant technology solutions. When problem-solving with customers, our areas of focus typically fall into three broad categories; Application Development & Consulting, Business & Productivity Solutions and Cloud & Infrastructure Services. Supported by our dedicated Network Operations Centre (NOC), our skills in project and service delivery management and our experience in Agile software development, DevOps and data centre management, we have the technical depth and breadth to drive innovative and successful consulting engagements, projects and managed service solutions for our customers. 

Empired is an organisation that prides itself in both the services and delivery methodology it offers to the businesses it partners with. Our strengths are built on having a culture of innovation and thought leadership and a great team of professionals that knows the local market and are confident advisors to your business. We have a demonstrable track record of delivering efficient, reliable, scalable systems. We bring to any engagement Intellectual Property (IP) gained over many years of delivery, which we will look to re-use where possible, leading to faster and higher quality solutions. We have a demonstrable history of strong delivering on-time, on-budget projects.  

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม