เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+47 917 00 997
endre@firstpoint.no

Amesto Firstpoint AS

Firstpoint AS is equally strong within the fields of Business Analysis and Technology. We are experts on building bridges between disciplines, helping organizations with advanced solutions that brings unique advantages. We can deliver insight and knowledge to all industries and departments, enabling your organization to focus on your own value-creating activities. 

We develop solutions which provides employees with in-depth analysis and decision-support that enhances performance and creates value. By utilizing tools that an organization already possesses (Excel, Sharepoint, SQL-server), we develop advanced algorithms for everything from simple reports to the most advanced BI-solutions. 

We offer the complete Microsoft Business Intelligence stack, such as: 1) Datawarehousing and ETL-processes 2) Semantic models 3) Advanced Analytics (big data) 4) PowerPivot 5) Power BI 6) PowerView 7) Custom-made reports and tools. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม