เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+94 77 3469957
gaurikaw@fortude.co

Fortude

Fortude will create data visualization dashboards to suit your needs and allow you to obtain relevant, timely and critical information needed for corporate decision making. We have experience in implementing BI solutions worldwide across Manufacturing, Fashion, Food & Beverage, and Healthcare industries.


Our specialized Business Intelligence team has broad cross-industry experience and includes a Microsoft Most Valuable Professional (MVP) with immense experience in the area including:

  

·        BI for market intelligence analytics team at an apparel major

·        BI for healthcare analytics at large US based hospitals

·        BI production analytics for thread manufacturer

 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม