เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
020 7947 4500
hitachianalytics@hitachiconsulting.com

Hitachi Consulting

Hitachi Consulting is the global management consulting and IT services business of Hitachi Ltd., a global technology leader and a catalyst of sustainable societal change. In that same spirit—and building on its technology heritage—Hitachi Consulting is a catalyst of positive business change, propelling companies ahead by enabling superior opera­tional performance. Working within their existing processes and focusing on targeted functional challenges, we help our clients respond to dynamic global change with insight and agility. Our unique approach delivers measurable, sustainable business results and a better consulting experience.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม