เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+919845067976
rajesh.kelappan@iqss.net

Information Quotient Software Services Pvt Ltd.

IQ Software Services delivers Data Analytics and Business Intelligence solutions and services using the Microsoft Azure Cortana Intelligence suite including Microsoft Power BI.  

We are a Microsoft Silver Partner in Data Analytics and have a track record of delivering solutions in the Cloud, on premise and in Hybrid scenarios. We bring innovation and insight to help our clients transform large volumes of data into meaningful information that lets them act smarter, move quicker and grow faster.

 Our core data services:

 • Business Intelligence (BI)
 • Data Migration and Integration
 • Reporting and Visualisation
 • Managed Self-Service BI
 • Predictive Analytics and Machine Learning

 IQSS combines deep technology expertise and strategic capabilities to cover a wide range of business and technology solutions. We rapidly define user requirements and align them with your business requirements to create solutions that provide the most value for your business.

 Our key Microsoft Business Intelligence technology focus: 

 • SQL Server
 • Master Data Services (MDS)
 • Power BI
 • Azure Data Platform
 • Integration Services (SSIS)
 • Analysis Services
 • Reporting Services (SSRS)
 • Azure ML

IQSS has a strong industry reputation brought about by our more than 10 years of service experience, having served a wide variety of organizations across Europe and North America. This strength is the source of our keen ability to understand the client’s business objectives thoroughly and completely, translating them into successful business solutions that are delivered on time and within the budgeted costs.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม