เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+5718051177
info@iwco.co

Information Workers S.A.S.

We Support organizations on the implementation of business intelligence projects aligned with industry standards, helping them to design and develop process that guarantee the quality and trust over the data, always focused on the customers’ needs and with the best practices on data governance, data management, data warehousing and advanced analytics. Our Power BI specialists will help you from model design to a great visual experience, we will drive your users through a beautiful experience with data, all our senior consultants are Power BI certified, this is a guarantee about our team and our experience.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม