เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (425) 702-8175
info@invisocorp.com

Inviso Corporation

Since our founding in 2004, Inviso has focused on delivering decision-ready data to its enterprise customers by becoming experts in Microsoft data platform products, including Power BI. As a front runner in the adoption of the latest release of Power BI and a trusted partner to Microsoft, we specialize in end-to-end Power BI implementation. We analyze your data and environment, determine compelling use cases, and light up immersive, high-value Power BI reports & dashboards in weeks, not months. Inviso embraces the self-service approach, providing expansive training for in-house analytics teams to maximize returns on their Power BI investment. We’ve been working with Power BI since the beginning, including beta testing new versions and building production solutions. Tap into that experience and efficiency with a Power BI solution from Inviso.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม