เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+390755005589
info@istante.info

ISTANTE | Power of Transformation

Con più di 20 anni di esperienza nel settore, siamo in grado di fornire servizi di consulenza volti alla progettazione, realizzazione ed integrazione di soluzioni di Business Intelligence, basate sullo stack tecnologico della Microsoft Power Platform, nello specifico Microsoft Power BI.
Abbiamo all'attivo numerosi progetti in cui sono state implementate le tecnologie Microsoft Power BI, per rilasciare complessi ed articolati dashboard di analisi dei dati, sfruttando anche le possibilità offerte dal cloud Azure come piattaforma infrastrutturale o di supporto al calcolo o di streaming analytics.
Nel nostro team di Project Managers e Business Data Analyst certificati, sono presenti le giuste competenze per affrontare attività complesse ed articolate, comprendendo anche l'integrazione delle soluzioni software con le tecnologie IoT per il dialogo con macchinari di produzione e/o logistica aziendale, sulle quali possiamo fornire anche supporto ingegneristico.
Siamo in grado altresì di veicolare formazione certificata beneficiando dei nostri Microsoft Certified Trainers con decenni di esperienza, sia nella modalità classica frontale in aula, sia mediante cicli formativi "on the job" presso la sede del cliente. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม