เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 604 506.6965
mmatrick@jump-analytics.com

Jump Analytics Inc.

Jump has deep roots within the Microsoft Business Intelligence community. Our founders have been working with Microsoft Business Intelligence and Data Analytics solutions for over 15 years. Jump has partnered with Microsoft, helping to develop and design solutions for the following industries:
  1. Mining
  2. Oil / Gas
  3. Local Government
  4. Finance
  5. Forestry
  6. Services
  7. Retail
  8. Manufacturing
  9. CPG
Jump has developed a Mining Analytics Framework that can be used in the Mining or other Asset intensive industries, where data is collected from various sources and merged into an Analytics Hub. Jump has extended this Analytics hub to work with Microsoft PowerBI, PowerApps and Flow, allowing companies to gain access to valuable information at the lowest level and streamline their processes. The solution can be leveraged in premise or in the Azure cloud environment. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม