เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
(877) 775-7159
info@kizan.com

KiZAN Technologies

Founded in 1991, KiZAN is a family of information technology Rock Stars! By providing consulting services centered on Microsoft based technologies we deliver solutions that solve business problems and advance the business of our customers. KiZAN combines world-class products with our commitment to excellence to help companies increase their performance while improving their corporate profitability. KiZAN enables everyone to pursue what they love. That may sound like a lofty mission statement for a technology solutions company, however everyone at KiZAN is focused on helping our customers, partners and teammates pursue what they love in work and in life. This is a highly aspiration statement with the key word being everyone. We certainly strive to pursue our own level of excellence, but also intentionally help others achieve their dreams. True love is serving others and enabling them to pursue what they love which produces Raving Fans of all who connected to KiZAN. Our clients range from mid-sized, local establishments to enterprise corporations that represent a variety of industries. We have practice areas in: - Azure - Business Intelligence - SharePoint - Custom Application Development - SQL Services - Skype for Business - Exchange - Office 365 (Cloud) - Customer Relationship Services (CRM) - Virtualization - Windows Server - System Center & Desktop - Mobile Application Development Contact KiZAN today!

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม