เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+15108189480
chandru.subramaniam@kpipartners.com

KPI Partners

KPI Partners is a Gartner recognized Data and Analytics service provider and a Microsoft Gold Data Analytics partner. KPI Partners provides strategic guidance and technology systems for clients wishing to solve their complex and interesting business challenges involving cloud applications, big data, business intelligence and advanced analytics. 

KPI's key solution offering namely KPI Cloud Analytics consists of over 150 pre-built dashboards and reports built on Microsoft Power BI technologies that helps customers with modern BI capabilities. These pre-built dashboards and reports for Power BI enable business users such as Finance, Supply chain, HR, sales, marketing, order management and inventory with self service, data discovery and advanced visualization capabilities. With a pre-built data models, pre-built ETL, and pre-built analytics, KPI Cloud Analytics gathers information from multiple sources and drives insightful decision making across the enterprise. All data can be viewed within advanced visualizations featuring key performance indicators (KPIs), graphical report snapshots, trend graphs, and scorecards.

As a Microsoft Gold Data Analytics partner, KPI has a number of certified Power BI resources both on-site and off-shore and solution development architects.  ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม