เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
56982898422
contacto@latinshare.com

LatinShare

Latinshare cuenta con mas de 8 años experiencia, somos una empresa dedicada solo a tecnologias Microsoft que busca entregar valor a sus clientes con sus soluciones, trabajamos con Office 365 desde sus inicios y conocemos todas sus herramientas, contamos con personal capacitado que busca entregar la mejor solución en todas las herramientas Microsoft.

En Power BI contamos con cerca de dos años de experiencia donde tenemos consultores certificados, ademas de la competencia Data analitycs de Microsoft en nivel Gold, como empresa hemos desarrollado modelos de datos, migraciones y reportes segun las necesidades del cliente.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม