เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 888 48 48 821
feb1d1db.managility.co@apac.teams.ms

MANAGILITY

Managility specializes in supporting our clients with the implementation corporate performance and analytics solutions based on  the Microsoft ecosystem (e.g. Microsoft Azure, SQL Server and the Power Platform (Power BI, PowerApps).

From our offices in the Asia Pacific region, India, North America & Europe we provide end to end solutions that involve data integration and data warehouse automation, financial analytics & planning (FP&A) as well as artificial intelligence.

With Acterys  we offer an integrated platform for data discovery and planning integrated with Power BI and Excel. Acterys enables business users to generate professional data models in the cloud or on premise with a click on a variety of accounting platforms and implement agile planning processes in the quickest possible time. A free trial and downloads of Acterys components: Power BI Apps and Power BI Visuals are available at: Business Apps – Microsoft AppSource

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม