เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
847-768-9353 x7001
info@mazikglobal.com

Mazik Global Inc

Mazik Global is an experienced and visionary IT solution development and implementation company. A Microsoft Gold Partner and key development partner in Azure cloud solutions. Mazik is a proud multi-year recipient of Microsoft’s Dynamics President’s Club award, an honor that highlights the high satisfaction of their customers. Since its inception, Mazik has been recognized for exceptional customer service, technology capabilities, and extensive industry knowledge. With a deep understanding of the technology industry, Mazik has expertise in successfully implementing innovative solutions in organizations around the world.

At Mazik, we worked hand-in-hand with Microsoft to code, build, test and deploy Microsoft Dynamics ERP and CRM, but we didn’t stop there. As a key Microsoft Gold Partner, we continue to develop industry-specific mobile and cloud-ready apps that empower users and companies to connect all of their processes in one integrated system, creating one experience or One Microsoft Story. Mazik helps companies successfully deploy ERP and CRM implementation strategies that work, every time. Achieve project success with our experts by empowering you, your users, and customers to enjoy the benefits of One Microsoft Story.

Using the Microsoft Dynamics platform, Mazik has developed several centers of excellence including: manufacturing, internet of things, education, and healthcare. 

Manufacturing: Developed on the Windows 8 platform, Mazik Shop Floor Control is a companion app for Microsoft Dynamics (Production Control module) that provides you with an in-depth view of the production jobs that need your attention today, right on the floor. The user-friendly design of the app allows for fast and efficient actions on the production tasks such as starting and stopping jobs, reporting feedback when finished, and recording breaks. The colorful GUI and intuitive interaction controls increase readability and make it easy to use while you’re on the floor or on the move.

IOT: MazikThings is a secure, scalable, and cost-effective IoT solution built on Microsoft technology. The Telematics & Safety module leverages a web browser application that allows customers to remotely monitor machines, view online and offline machine displays, patch and configure devices and gateways, gather data, and provide alert mechanisms based on anomaly detection. Machine performance insights empower precision customer service and inform design and engineering processes for continuous product improvement. Customers can also use the Predictive Maintenance module to perform artificial intelligence-based predictive analytics on their historical and current machine performance data to predict machine failures and intervene preemptively. Furthermore, the Connected Field Service module based on predictive alert mechanisms delivers predictive and proactive service to improve customer satisfaction and resource productivity through automation and advanced scheduling, resource optimization, and mobile enablement capabilities.

Education and student lifecycle management: Built on Microsoft Dynamics 365, Azure predictive analytics, and machine learning, MazikEd Student Success Management brings together a 360° view of each student’s journey to provide insights for personalized student achievement strategies. This student engagement tool decreases dropout rates, triggers early intervention, and primes students for college. Through machine learning combined with predictive analytics, MazikEd SSM identifies prescriptive strategies to drive your students’ excitement, and ultimately, help them achieve their goals. With MazikEd, we empower education so you can help students realize their full potential.

Healthcare operations: With joint expertise in enterprise resource planning and the healthcare sector, we know how to get the right materials in front of the right people at the right time. The Microsoft platform plus MazikCare streamlines processes to best manage operations, maintenance, and regulatory compliance, including financials, human resources, and supply chain management. The primary benefits of ERP in healthcare organizations and medical systems are to increase efficiency, improve collections, and improve the quality of patient care.

Healthcare clinical: The consumerization of healthcare is leading patients to become increasing stakeholders in their own care journeys. They demand transparency in access to information about their care, and most importantly, about the quality of service provided. The medical industry must respond to trends to serve these tech savvy patients and constituents. The MazikCare platform engages patients to improve patient adherence and health outcomes through features such as care coordination, chronic care management, patient engagement, patient 360, precision medicine, referral management, and patient access. Better health outcomes drive revenue in the value-based payment landscape.

Mazik aims to provide customer with actionable insights using Microsoft Power BI.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม