เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
713-401-9584
info@mi4.com

Mi4 Corporation

At Mi4, we have been providing dynamic and interactive analytics and solutions for companies in the oil and gas and other industries since 1999.

Our team of petroleum engineers, data scientists, and analytics experts can combine data from multiple sources to create dashboards that deliver actionable insights across the value chain.

We can create tailor-made dashboards, for the different types of consumers, that provide insights into your data and KPIs, this includes:

- Production & Operations
- Drilling & Completions
- Cost Tracking vs. Budget & Forecast
- Profit and Loss (P&L)
- Financial Reporting
- Lease Operating Expense (LOE)
- Partner Reports (JV, PE)
- Vendor Reports

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม