เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
952-400-7850
bi-info@milestoneconsultinggroup.com

Milestone Consulting Group

Milestone believes tailored engagements that deliver prompt business decisions on critical information is the best way to get started with Business Intelligence.  We focus on mentored learning using your most valuable data and the latest tools to create a relevant, self-sustaining culture of data- driven decisions.  Once we’ve achieved desired success, we work with you to architect an agile culture to consistently apply proven BI strategies within a common framework. 

Milestone was formed in 2002 and is a Microsoft Gold Partner.  While we focus on innovative organizations in the Midwest, our work has spanned sectors (Government, Business, Non-Profit) and industries (Financial, Healthcare, Engineering, Retail, Manufacturing, Medical Devices, R&D, and more), providing us with a breadth of business knowledge that helps our future implementations be even better.  Certifications possessed by our staff include: MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer), MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer), Project Management Professional (PMP) ®, and CPM (Certificate in Project Management) and more.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม