เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
713-844-6400
mspartner@mre-consulting.com

MRE Consulting, LTD.

Who We Are

MRE Consulting is a full-service professional services firm that understands both business and technology.

MRE delivers business solutions, services and staffing to a range of industries. Our core capabilities include infrastructure technology management and commodities trading and risk management. For more than 20 years, MRE has been creating concrete and measurable custom solutions for business and IT executives.  We have considerable expertise in the following technical areas:

 • Business Intelligence
  Application Development
  Application & Systems Integration
  Infrastructure and Cloud Services
  IT Managed Services
  Production Support
  IT Security

Our clients, many of which are Fortune 1000 companies, rely on our expertise, objective insight and ability to deliver innovative, customized answers to even the toughest technology and business challenges.

Our hybrid business model remains unmatched by any competitor. Through our “One Firm” approach, you can receive support from one or all of our three delivery models — Solutions, Services and Staffing — in one place, from one vendor.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม