เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
612-212-7889
caitlin.schober@nihilentinc.com

Nihilent Inc.

Nihilent is the winner of the 2019 Microsoft Power BI Partner of the Year award. Nihilent is a Microsoft Gold Partner and has been strategically working with Microsoft for more than a decade.

 

Nihilent is a global consulting and services company that uses a human-centered approach for problem-solving and change management. Nihilent’s comprehensive range of expertise in customer research, process and technology enable newer heights of business performance.

 

Over the last 20 years, Nihilent has worked with a number of major international organizations and helped them with their digital transformation journey - through a whole series of interventions across people, process, technology, and knowledge dimensions.

 

Nihilent provides a comprehensive range of process and technology-led transformation solutions and services leveraging advanced analytics, artificial intelligence, blockchain, business intelligence, data science, cloud services, IoT, and machine learning. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม