เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (206) 890-0900
info@pbilab.com

PBI Lab

PBI Lab, with Headquarter in Vancouver, British Columbia, and offices in Italy and United States, is a Business Intelligence and Analytics service provider specialized in Microsoft Power BI end-to-end implementation and corporate training. We’ve been working with Power BI since the beginning as a front runner in the adoption of Power BI Report Server, Power BI Service and Power BI Embedded. 

Our implementation and training methodology, at its core, combines the concepts of seamless integration, value-driven solutions, and user-centric design to help you and your team tackle complex data management projects.

Our training is delivered by industry experts and is offered in virtual, live, or on-demand formats to meet your needs. PBI Lab embraces the self-service approach, providing expansive training for in-house analytics teams to maximize returns on their Power BI investment.   

Our mission is to grow your business with data analytics and guide you through the journey to realize an optimized data strategy.  


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม