เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+902122660365
info@peakup.org

PEAKUP

PeakUp Information Technologies propose a value both in private and public cloud solutions within the scope of Microsoft cloud technologies. While providing end to end cloud based solutions from infrastructure to application is reflecting the consultancy side, PeakUp also organizing IT based technical trainings and role based IT recruitment processes for companies. PeakUp believes that creating innovative and sustainable way of thinking only possible with technology hence PeakUp is founded on the definitions “Society and Technology” which identically means “Mission and Vision”.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม