เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
919.890.3062
arvind.murali@perficient.com

Perficient

Perficient, Inc. provides information technology and management consulting services to enterprises throughout North America. It helps clients across industries implement digital experience, business optimization and industry solutions that cultivate and captivate customers, drive efficiency and productivity, integrate business processes, improve productivity, reduce costs, and create a more agile enterprise. Perficient stands at the forefront of thought leadership on digital transformation – a means of modernizing systems that create, deliver and sustain meaningful customer experiences. Perficient designs, builds and delivers solutions that include Big Data and analytics, cloud, commerce, content management, customer relationship management, digital marketing and strategy, enterprise social, experience design, mobile, and portals. Perficient also optimizes businesses in areas such as business process management, corporate performance management, DevOps, enterprise data and business intelligence, enterprise resource planning, and integration and APIs. Founded in 1997, Perficient is headquartered in St. Louis, MO and has locations throughout North America and offices in Europe, India and China.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม